PRIVAATSUSTINGIMUSED JA ISIKUANDMETE T??TLEMINE

 

Veebilehe www.timmet.ee isikuandmete vastutav t??tleja on Timmet AS (registrikood 10097650 ) asukohaga Liimi 8, Tallinn, tel?6562929 ja e-kiri timmet@timmet.ee.

?Milliseid isikuandmeid t??deldakse

  • kontaktvormi kaudu ?hendust v?ttes: nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • veebilehe k?lastamisel kasutab www.timmet.ee k?psiseid, mis annavad meile statistilist teavet.
    Selleks, et parandada kasutajakogemust salvestatakse teie kohta www.timmet.ee kodulehte k?lastades j?rgnev informatsioon: seadme t??p ja operatsioonis?steem, IP-aadress, veebilehitseja t??p ja versioon, k?lastatud lehed, kodulehe k?lastamise sessiooni pikkus ning demograafiline teave.

Mis eesm?rgil isikuandmeid t??deldakse

K?psiste kasutamine aitab meil anal??sida?veebik?lastajate k?itumismustreid ja parandada kasutajakogemust.?Veebilehe kasutaja IP-aadressi v?i teisi v?rguidentifikaatoreid t??deldakse veebipoe kui info?hiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, t??deldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid k?simusi (klienditugi).

?iguslik alus

Isikuandmete t??tlemine toimub veebilehe kasutaja poolse n?usoleku alusel. Veebilehe kasutajal on ?igus n?usolekust keelduda.

Vastuv?tjad, kellele isikuandmed edastatakse

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse Timmet AS ?ld e-mailile, mille kaudu vastav t??taja tegeleb kliendi p?ringuga.

Isikuandmeid v?idakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse v?i andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligip??s

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi v?i Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid v?idakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettev?tetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdep??s isikuandmetele on veebilehe t??tajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi k?simusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebileht rakendab asjakohaseid f??silisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku v?i ebaseadusliku h?vitamise, kaotsimineku, muutmise v?i loata juurdep??su ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebilehe volitatud t??tlejatele toimub veebilehe ja volitatud t??tlejatega s?lmitud lepingute alusel. Volitatud t??tlejaid on kohustatud tagama isikuandmete t??tlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

N?usoleku tagasiv?tmine

Kui isikundmete t??tlemine toimub kliendi n?usoleku alusel, siis on kliendil ?igus n?usolek tagasi v?tta teavitades sellest kliendituge e-posti teel timmet@timmet.ee.

S?ilitamine

Veebilehe kasutajate k?psiseid s?ilitatakse 1 kuu.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb v?tta ?hendust klienditoega e-posti teel timmet@timmet.ee.

?Vaidluste lahendamine

Isikuandmete t??tlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel timmet@timmet.ee. J?relevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).