PRIVAATSUSTINGIMUSED JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehe www.timmet.ee isikuandmete vastutav töötleja on Timmet AS (registrikood 10097650 ) asukohaga Liimi 8, Tallinn, tel: 656 2929 ja e-kiri timmet@timmet.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • kontaktvormi kaudu ühendust võttes: nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • veebilehe külastamisel kasutab timmet.ee küpsiseid, mis annavad meile statistilist teavet.
    Selleks, et parandada kasutajakogemust salvestatakse teie kohta www.timmet.ee kodulehte külastades järgnev informatsioon: seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, veebilehitseja tüüp ja versioon, külastatud lehed, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ning demograafiline teave.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Küpsiste kasutamine aitab meil analüüsida veebikülastajate käitumismustreid ja parandada kasutajakogemust. Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub veebilehe kasutaja poolse nõusoleku alusel. Veebilehe kasutajal on õigus nõusolekust keelduda.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse 

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse Timmet AS üld e-mailile, mille kaudu vastav töötaja tegeleb kliendi päringuga.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hüvitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebilehe volitatud töötlejatele toimub veebilehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Nõusoleku tagasivõtmine 

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel timmet@timmet.ee.

Säilitamine

Veebilehe kasutajate küpsiseid säilitatakse 1 kuu.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel timmet@timmet.ee.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel timmet@timmet.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).